På gång

Uppstart av förarbeten

Nu startar arbetet med förarbete inför omarrondering i flera områden i Falu kommun och ett i Rättviks kommun. Genom förarbetet kommer byarnas markägare vara delaktiga

Rekordsnabb omarrondering i Stumsnäs

Stumsnäs, Rättviks kommun, är nu omarronderingen avslutad. Lantmäteriet har på tre år gjort en ny fastighetsindelning, vilket är mycket snabbare än tidigare.

Nu omarronderas Gulleråsen

I Gulleråsen, Rättviks kommun, ska marken omarronderas. Efter ett omfattande förarbete i byn har markägarna tillsammans ansökt om att genomföra en omarrondering.

Omarrondering i Dalarna

Det här är startskottet för ett nytt kapitel i omarronderingens historia. Sveriges riksdag beslutade i december 2020 om långsiktigt utökad statlig finansiering av omarronderingsverksamheten i Dalarnas län.