Omarronderingsförrättningar

Karta som visar fastighetsindelning
Fastighetskartor i en del av Gagnefs kommun före (till vänster) och efter (till höger) omarrondering. © Lantmäteriet

Lantmäteriet är ansvarig för omarronderingsförrättningar

På Lantmäteriets hemsida finns mer allmän information om vad en omarronderingsförrättning är.
Omarrondering | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

För närvarande pågår omarronderingsförrättningar i 

  • Västra Leksand, Leksands kommun
  • Gulleråsen, Rättviks kommun

 

Om din fastighet ingår i en pågående omarronderingsförrättning kan du logga in på Lantmäteriet och ta del av publicerat material. 

Självservice | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Läs mer:  Vad är omarrondering – Omarrondering