Omarronderingsförrättningar

Karta som visar fastighetsindelning
Fastighetskartor i en del av Gagnefs kommun före (till vänster) och efter (till höger) omarrondering. © Lantmäteriet

Lantmäteriet är ansvarig för omarronderingsförrättningar

På Lantmäteriets hemsida finns allmän information om vad en omarronderingsförrättning är.
Omarrondering | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

För närvarande pågår inga omarronderingsförrättningar i Dalarna.

Genomförda omarronderingsförrättningar

  • Stumsnäs, Rättviks kommun
  • Gulleråsen, Rättviks kommun
  • Västra Leksand, Leksands kommun

Om din fastighet ingår i en pågående omarronderingsförrättning kan du logga in på Lantmäteriet och ta del av publicerat material. 

Självservice | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

På denna webbplats:
Vad är omarrondering – Omarrondering