Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen i Dalarnas län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur omarrondering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Det finns kartor som är publicerade som pdf-dokument. Dessa är inte avsedda för navigering utan ger besökaren en bild av hur fastighetsägorna ser ut i den by som avses.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från omarrondering.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via detta kontaktformulär.
Du kan också kontakta någon av oss som arbetar med omarrondering via telefon eller e-post från denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Tangentbord

  • Sökrutan i sidhuvudet markeras inte tydligt vid fokus då man tabbar till fältet. Riktlinje[WCAG 2.4.7(AA)].

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje[WCAG 4.1.1(A)].

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av omarrondering.se.
Senaste bedömningen gjordes den 14 januari 2022.
Webbplatsen publicerades den 17 januari 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 januari 2022.