Förarbeten

Fyra personer i olika generationer

Länsstyrelsen i Dalarnas län är ansvarig för pågående förarbeten.

Information om Vad ett förarbete är finns på denna sida.

 

Genomförda förarbeten som nu är avslutade

  • Sågen, Gopa, förarbetet är avslutat.
  • Västbjörka, förarbetet är avslutat.
  • Andersbo med flera byar, förarbetet är avslutat.