2023-1: Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län

Omslagtill långsiktig plan, skog människor, himmel.

Detta är en uppdaterad plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län från februari 2023. Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen.

Mot bakgrund av utökad statlig finansiering från och med 2021 fick Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2021 i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet med omarrondering av mark. Jordförvärvslagen (SFS 1979:230) definierar vad som avses med omarronderingsområde. Vilka områden detta är framgår av bilaga till jordförvärvsförordningen (2005:522). En ny version av bilagan fastställdes av regeringen 15 december 2022, genom förordning om ändring i jordförvärvsförordningen (SFS 2022:1809), och trädde i kraft 1 februari 2023. Därav följer denna uppdaterade plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län.

2023-1 Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län, pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.