Uppstart av förarbeten

Vatten, småträd och gräs

Nu startar arbetet med förarbete inför omarrondering i flera områden i Falu kommun och ett i Rättviks kommun.

Genom förarbetet kommer byarnas markägare vara delaktiga i att ta fram kunskap och underlag som därefter gemensamt ska användas som underlag vid ett eventuellt beslut om ansökan av omarrondering ska lämnas till Lantmäteriet eller inte.

Du kan läsa mer om vilka områden det gäller och hur förarbetet går till här.