Nya regler vid köp av lantbruksfastigheter i fem områden i Dalarna

skog, snö, stuga

[PRESSMEDDELANDE 2023-01-16]
Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till Jordförvärvsordningen, vilka träder i kraft den 1 februari 2023. För Dalarnas län innebär ändringarna att två tidigare omarronderingsområden försvinner och att tre nya omarronderingsområden tillkommer. Den som vill köpa eller på annat sätt överta en lantbruksfastighet i de nya områdena behöver nu söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Förändringen i bilagan till Jordförvärvsförordningen (2005:522) beslutades av regeringen den 15 december 2022. Jordförvärvsförordningens bilaga anger vilka kommuner eller delar av kommuner som är glesbygdsområde och/eller omarronderingsområde enligt Jordförvärvslagen (1979:230). För dessa områden krävs förvärvstillstånd, ett tillstånd för att få köpa eller på annat sätt överta en lantbruksfastighet. Ansökan om förvärvstillstånd görs efter att ett köp eller annan överlåtelse har gjorts.

– Ungefär en tredjedel av skogs- och jordbruksmarkerna i Dalarnas län, totalt omkring 500 000 hektar, är starkt ägosplittrade. Små skiften och uppsplittrade fastigheter gör det svårt att bruka marken på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, såväl idag som i framtiden. Genom arbetet med omarronderingar har lantbruksfastigheterna i Floda och Leksands församlingar nu fått en bättre struktur, vilket gör att dessa inte längre behöver vara klassade som omarronderingsområden, berättar Håkan Mowitz, enhetschef vid Länsstyrelsen Dalarna.

Tre nya omarronderingsområden

Från och med 1 februari klassas tre nya områden, Siljansnäs, Vika och Husby socknar, som omarronderingsområden, eftersom det finns ägosplittrade marker där.

Med ändringsbeslutet följer också att man övergår från församlingsgränser till sockengränser, när det gäller avgränsningen för berörda glesbygds- och omarronderingsområden. Detta eftersom socken-gränserna är mer beständiga över tid.

För Dalarnas län innebär beslutet inga ändringar för glesbygdsområden. För omarronderingsområden medför beslutet följande ändringar i Dalarnas län:

  • Floda församling i Gagnefs kommun och Leksands församling i Leksands kommun upphör att vara omarronderingsområden.
  • Siljansnäs socken i Leksands kommun, Vika socken i Falu kommun samt Husby socken i Hedemora kommun tillkommer som omarronderingsområden.

För mer information om förvärv av lantbruksfastigheter: Förvärv av lantbruksfastigheter

För mer information om förvärv av lantbruksfastigheter: Omarrondering


Kontaktpersoner

För mer information om beslutade ändringar samt om regler och villkor för förvärvstillstånd vid köp eller annan överlåtelse av lantbruksfastigheter:

Marie Damberg
Telefon: 010-225 02 36
E-post: marie.damberg@lansstyrelsen.se

Johan Strand
Telefon: 010-225 02 66
E-post: johan.strand@lansstyrelsen.se