Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2017

Omslag till vägledning 2017

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Den vänder sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering. Det här är den första versionen publicerad i januari 2018. Vägledningen ska vid behov revideras årligen under perioden under perioden 2018–2023.

Vägledning omarrondering-2017.pdf