Plan för fortsatt omarrondering av mark i Dalarnas län

Omslag till plan för omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län.

Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Genom uppdrag i regleringsbrev uppdaterades denna plan 2017 och ett nytt arbetssätt infördes, framför allt i förarbetet inför omarrondering.

Det nya arbetssättet har framgångsrikt tillämpats i drygt tre år. För att möjliggöra en ökad takt i arbetet äskade Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län hösten 2020 förstärkt statlig finansiering. I december 2020 beslutade riksdagen om en sådan förstärkning från och med 2021, vilket innebär helt nya förutsättningar för verksamheten. Mot bakgrund av den utökade statliga finansieringen fick Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2021 i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet med omarrondering av mark. Den plan som nu redovisas här blir startskottet för ett nytt kapitel i omarronderingens historia.

Plan för fortsatt omarrondering av mark i Dalarnas län.pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.