Huvudsida mall

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”.

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen.

I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny.

Planera strukturen på dina puffar innan du börjar bygga undersidor. Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål och behov genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna.

Röd stuga med människor samlade utanför

Vad är ett förarbete?

För att ett förarbete ska inledas kan du eller någon annan markägare i byn kontakta Länsstyrelsen, Lantmäteriet eller Skogsstyrelsen och berätta att det finns ett intresse av att förändra områdets fastighetsstruktur.  Länsstyrelsen bjuder då in alla markägare i området till

Fastighetsstrukturer inritade på en karta

Vad är en förrättning?

Lantmäteriet är ansvarig för lantmäteriförrättningen inom en omarrondering. Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta eller  i handlingar och arkiveras i en förrättningsakt. © Lantmäteriet Ansökan När en ansökan kommer in ska