Vägledning för omarrondering i Dalarnas län 2021

Vägledning för omarrondering i Dalarnas län revideras årligen. Här kommer 2021-års upplaga.
Skogsväg i dimmig skog med höga granar.

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Det gjordes i samverkan med markägare, representanter från näringsliv och intresseorganisationer samt ledning och regionala representanter för Lantmäteriet, Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Vid behov ska vägledningen revideras årligen under perioden 2018–2023.

Vägledning för omarrondering i Dalarnas län 2021, pdf