Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2019

Omslag vägledning 2019

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Den vänder sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering.

Vägledningen ska vid behov revideras årligen under perioden under perioden 2018–2023. Den här versionen är från februari 2020. Erfarenheter från arbetet under 2019 motiverar revidering av vägledningen.

Vägledning för omarrondering 2019.pdf