Utvärdering av omarronderingsprocessen i Stumsnäs, Rättviks kommun

Omarronderingsförrättningen i Stumsnäs har nu genomförts och markägarna har börjat tillträda den nya fastighetsindelningen. Arbetet övergår nu i en utvärdering.

Processen framåt på en tidslinje
Tidslinje över det arbete som görs i och med omarronderingen.

Stumsnäs är det första området där vi arbetat med ett nytt arbetssätt i omarrondering. Vi vill därför ta del av dina synpunkter, vad har fungerat bra respektive mindre bra, för att kunna anpassa kommande omarronderingar.

Vi vill veta hur du som markägare har uppfattat förarbetet och förrättningen. Framför allt vill vi ta del av hur du uppfattat Länsstyrelsens och Lantmäteriets arbete och hur dialogen med myndigheterna har fungerat.

Enkäten är nu stängd.

Observera att den här enkäten inte utvärderar hur nöjd du är med slutresultatet av förrättningen. Nöjdheten med slutresultatet kommer att utvärderas vid senare tillfälle när du har kunnat se för- och nackdelar med ditt ”nya” fastighetsinnehav.

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att besvara dessa frågor då de är av stor betydelse för oss och för vårt fortsatta arbete. Alla svar behandlas anonymt.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig!

Med vänliga hälsningar,

Therese Holmquist
Projektledare
Telefon: 010-225 02 35

Bakgrund

År 2017 bjöd Länsstyrelsen i Dalarnas län in markägare i Stumsnäs till två förutsättningslösa möten om Stumsnäs dåvarande och framtida fastighetsstruktur. Därefter valde markägarna att inleda ett förarbete under ledning av Länsstyrelsen. Under förarbetet hölls cirka tio markägarmöten med olika teman. I slutet av förarbetet valde markägarna att ansöka om omarronderingsförrättning. Ansökan lämnades till Lantmäteriet i april 2019. Omarronderingsförrättningen har nu genomförts och arbetet övergår i utvärdering.