Utvärdering av förarbetet inför en eventuell omarrondering i Rommarheden/Hole

Vi vill veta hur du som markägare har uppfattat förarbetet inför en eventuell omarrondering. Framför allt vill vi ta del av hur du uppfattat Länsstyrelsens och Lantmäteriets arbete och hur dialogen med myndigheterna har fungerat.

Länken är nu stängd.