Markägarmöte 2

Röd stuga med människor samlade utanför

För att ett förarbete ska inledas kan du eller någon annan markägare i byn kontakta Länsstyrelsen, Lantmäteriet eller Skogsstyrelsen och berätta att det finns ett intresse av att förändra områdets fastighetsstruktur. Länsstyrelsen bjuder då in alla markägare i området till förutsättningslösa möten för att samtala om hur ni ser på områdets fastighetsstruktur idag och i framtiden.

Länsstyrelsen i Dalarnas län kan ta initiativ till sådana förutsättningslösa möten i din by även om ingen markägare där har signalerat ett intresse.

Förarbetet finansieras med statliga medel och kostar inte någonting för dig som markägare. Du förväntas dock bidra med engagemang, tid och kunskap. Hur mycket Lantmäteriets omarronderingsförrättning kostar dig som markägare kommer att meddelas i god tid innan ni markägare beslutar om en ansökan om omarrondering ska lämnas in till Lantmäteriet eller inte.

Länsstyrelsen ordnar markägarmöten med olika teman. Du och övriga markägare avgör tillsammans med Länsstyrelsen innehållet i dessa möten och vilka som ska medverka. Förslagsvis diskuteras vilka områden som ska ingå i en eventuell omarrondering, naturvärden, kulturmiljö, sociala värden, avverkningsstopp, juridiska och ekonomiska frågor, samägande och generationsskifte. Resultatet från mötena ligger till grund för en eventuell ansökan om omarrondering. Mötena syftar till att du som markägare ska få svar på så många frågor som möjligt samt att den kunskap som finns i din by tillvaratas.