Omarrondering i Dalarna

En vintrig skog med snö och rosa ljus

Det här är startskottet för ett nytt kapitel i omarronderingens historia. Sveriges riksdag beslutade i december 2020 om långsiktigt utökad statlig finansiering av omarronderingsverksamheten i Dalarnas län.