Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi fått in. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss. Allmänt om omarrondering Vilka historiska skiftesreformer har genomförts i Sverige? I större delen av Sverige genomfördes omfattande ägoskiften av både skogs- och jordbruksmark redan under 1700- och 1800-talen. Resultatet har varit […]