Nu lanseras omarrondering.se

En mobiltelefon med omarronderings webb som syns på skärmen

Nu lanseras webbplatsen www.omarrondering.se. En plats där länets markägare får bättre stöd och information om omarrondering i Dalarna. På webbplatsen beskrivs hur arbetet går till, specifik information om varje förarbete som genomförs och allmän information om omarrondering för den intresserade.

I Dalarna är en stor del av skogs- och jordbruksmarken splittrad i små och svårbrukade skiften. Hälften av alla Sveriges skogsskiften finns i Dalarna. Ägosplittringen kan förhindra eller försvåra den verksamhet som markägarna vill bedriva på sin mark. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med markägare för att fler ägosplittrade områden i länet ska få en förbättrad indelning av marken.

Omarrondering.se – samlad information och ökad kunskap

Omarrondering väcker ofta många frågor hos berörda markägare och andra i området. Förhoppningen med den nya hemsidan är att underlätta för dem som berörs att ta del av information och att öka kunskapen om omarrondering.

– Markägarna har många frågor och flera av dessa besvaras på den nya webbplatsen, säger Therese Holmquist, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Dessutom diskuteras och besvaras frågor under förarbeten tillsammans med markägarna. På hemsidan kommer vi att samla allt material som tas fram inom kommande förarbeten, så att de berörda markägarna enkelt ska hitta underlag som gäller för just deras by.

Förarbetet – en viktig del av omarronderingen

År 2020 beslutade riksdagen att utöka den statliga finansieringen av omarrondering i Dalarnas län. Syftet är att fler nya förarbeten ska startas runt om i länet.

– Dessa förarbeten, som vi arbetar med sedan några år tillbaka, bygger på dialog och ett lokalt engagemang för att utveckla bygden, säger Anita Lundmark, projektkoordinator vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Varje förarbete omfattar en eller ett par byar och genomförs under ett till två års tid. Tillsammans med markägarna samlar Länsstyrelsen in kunskap om området, diskuterar bygdens utveckling och ett eventuellt behov av omarrondering för att förbättra fastighetsindelningen. I slutet av förarbetet bestämmer markägarna själva om de vill ansöka om en omarronderingsförrättning hos Lantmäteriet.

[2022-01-18 pressmeddelande Länsstyrelsen Dalarna]