Omarronderingsförrättningen i Gulleråsen, Rättviks kommun, är nu avslutad

Markägarna i Gulleråsen, Rättviks kommun, erbjöds 2018 möjligheten att under ledning av Länsstyrelsen i Dalarnas län, medverka i ett förarbete inför en eventuell omarrondering. Förarbetet genomfördes under åren 2018-2019. I byn hölls ett tiotal möten där markägarna fick svar på många frågor, och kunskap om områdets olika värden och förutsättningar sammanställdes. När det var klart […]

2023-1: Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län

Omslagtill långsiktig plan, skog människor, himmel.

Detta är en uppdaterad plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län från februari 2023. Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Mot bakgrund av utökad statlig finansiering från och med 2021 fick […]

Nya regler vid köp av lantbruksfastigheter i fem områden i Dalarna

skog, snö, stuga

[PRESSMEDDELANDE 2023-01-16]Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till Jordförvärvsordningen, vilka träder i kraft den 1 februari 2023. För Dalarnas län innebär ändringarna att två tidigare omarronderingsområden försvinner och att tre nya omarronderingsområden tillkommer. Den som vill köpa eller på annat sätt överta en lantbruksfastighet i de nya områdena behöver nu söka tillstånd hos Länsstyrelsen. […]

Uppstart av förarbeten

Vatten, småträd och gräs

Nu startar arbetet med förarbete inför omarrondering i flera områden i Falu kommun och ett i Rättviks kommun. Genom förarbetet kommer byarnas markägare vara delaktiga i att ta fram kunskap och underlag som därefter gemensamt ska användas som underlag vid ett eventuellt beslut om ansökan av omarrondering ska lämnas till Lantmäteriet eller inte. Du kan […]

Rekordsnabb omarrondering i Stumsnäs

Tallar fotade underifrån mot blå himmel.

Stumsnäs, Rättviks kommun, är nu omarronderingen avslutad. Lantmäteriet har på tre år gjort en ny fastighetsindelning, vilket är mycket snabbare än tidigare.

Nu omarronderas Gulleråsen

Granar i olika storlekar med pudersnö på grenarna.

I Gulleråsen, Rättviks kommun, ska marken omarronderas. Efter ett omfattande förarbete i byn har markägarna tillsammans ansökt om att genomföra en omarrondering.

Nu lanseras omarrondering.se

En mobiltelefon med omarronderings webb som syns på skärmen

Nu lanseras webbplatsen www.omarrondering.se. En plats där länets markägare får bättre stöd och information om omarrondering i Dalarna. På webbplatsen beskrivs hur arbetet går till, specifik information om varje förarbete som genomförs och allmän information om omarrondering för den intresserade. I Dalarna är en stor del av skogs- och jordbruksmarken splittrad i små och svårbrukade […]

Plan för fortsatt omarrondering av mark i Dalarnas län

Omslag till plan för omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Genom uppdrag i regleringsbrev uppdaterades denna plan 2017 och ett nytt arbetssätt infördes, framför allt i förarbetet inför omarrondering. Det nya arbetssättet har framgångsrikt tillämpats i […]

Regeringen föreslår mer pengar till länsstyrelsen för omarrondering

En skogsväg med träd omkring sig fotad ovanifrån

Den 26 februari skickade Länsstyrelsen in ett budgetäskande till regeringen. Budskapet var tydligt. Samhället kan göra stora vinster om man löser frågan med den ägosplittrade skogs- och jordbruksmarken i Dalarna, men för att lyckas krävs det mer pengar från staten. I dag kom beskedet att regeringen föreslår ett tillskott på 10 miljoner kr under 2021 […]

Myndighetscheferna överens om satsning på omarrondering

Flera personer som ler mot kameran

Under förra veckan besökte Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg Falun för att diskutera omarronderingsfrågan med landshövding Ylva Thörn. Myndighetscheferna är överens om vikten av omarrondering i Dalarna och enades om behovet av en långsiktig förstärkt finansiering från regeringen. – Sedan början av 2018 har vi på Länsstyrelsen genomfört ett nytt […]