Rekordsnabb omarrondering i Stumsnäs

Tallar fotade underifrån mot blå himmel.

Stumsnäs, Rättviks kommun, är nu omarronderingen avslutad. Lantmäteriet har på tre år gjort en ny fastighetsindelning, vilket är mycket snabbare än tidigare.

Nu omarronderas Gulleråsen

Granar i olika storlekar med pudersnö på grenarna.

I Gulleråsen, Rättviks kommun, ska marken omarronderas. Efter ett omfattande förarbete i byn har markägarna tillsammans ansökt om att genomföra en omarrondering.

Nu lanseras omarrondering.se

En mobiltelefon med omarronderings webb som syns på skärmen

Nu lanseras webbplatsen www.omarrondering.se. En plats där länets markägare får bättre stöd och information om omarrondering i Dalarna. På webbplatsen beskrivs hur arbetet går till, specifik information om varje förarbete som genomförs och allmän information om omarrondering för den intresserade. I Dalarna är en stor del av skogs- och jordbruksmarken splittrad i små och svårbrukade […]

Riktlinjer för omarronderingsverksamheten i Dalarnas län

Tidigare beslutade riktlinjer för omarronderingsverksamhet upphävs och ersätts av dessa riktlinjer som har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen. Riktlinjerna är ett stöd i arbetet med omarrondering enligt Vägledning för omarrondering i Dalarnas län. Omarrondering görs i syfte att möjliggöra rationellt skogsbruk med ökad virkesproduktion, möjliggöra tillvaratagande av brukningsvärd […]

Plan för fortsatt omarrondering av mark i Dalarnas län

Omslag till plan för omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i bred samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Genom uppdrag i regleringsbrev uppdaterades denna plan 2017 och ett nytt arbetssätt infördes, framför allt i förarbetet inför omarrondering. Det nya arbetssättet har framgångsrikt tillämpats i […]

Regeringen föreslår mer pengar till länsstyrelsen för omarrondering

En skogsväg med träd omkring sig fotad ovanifrån

Den 26 februari skickade Länsstyrelsen in ett budgetäskande till regeringen. Budskapet var tydligt. Samhället kan göra stora vinster om man löser frågan med den ägosplittrade skogs- och jordbruksmarken i Dalarna, men för att lyckas krävs det mer pengar från staten. I dag kom beskedet att regeringen föreslår ett tillskott på 10 miljoner kr under 2021 […]

Myndighetscheferna överens om satsning på omarrondering

Flera personer som ler mot kameran

Under förra veckan besökte Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg Falun för att diskutera omarronderingsfrågan med landshövding Ylva Thörn. Myndighetscheferna är överens om vikten av omarrondering i Dalarna och enades om behovet av en långsiktig förstärkt finansiering från regeringen. – Sedan början av 2018 har vi på Länsstyrelsen genomfört ett nytt […]

Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2020

Omslag vägledning för omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Den vänder sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering. Vägledningen ska vid behov revideras årligen under perioden under perioden 2018–2023. Den här versionen är från februari 2021. Restriktioner förknippade med covid-pandemin har inneburit […]

Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2019

Omslag vägledning 2019

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Den vänder sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering. Vägledningen ska vid behov revideras årligen under perioden under perioden 2018–2023. Den här versionen är från februari 2020. Erfarenheter från arbetet under 2019 motiverar […]

Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2018

Omslag Vägledning 2018

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Den vägledningen sågs som ett levande dokument, som vid behov revideras årligen under perioden 2018–2023. Under 2018 har förarbete för kommande omarrondering inletts i två områden i länet. Erfarenheter från arbetet motiverar revidering av vägledningen. Vägledningen riktar […]