Vad är en förrättning?

Fastighetsstrukturer inritade på en karta

Lantmäteriet är ansvarig för lantmäteriförrättningen inom en omarrondering. Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta eller  i handlingar och arkiveras i en förrättningsakt. © Lantmäteriet Ansökan När en ansökan kommer in ska Lantmäteriet pröva om en omarrondering kan tillåtas. Det gör man genom båtnadsutredning och opinionsprövning. Båtnadsutredning […]

Vad är ett förarbete?

Röd stuga med människor samlade utanför

För att ett förarbete ska inledas kan du eller någon annan markägare i byn kontakta Länsstyrelsen, Lantmäteriet eller Skogsstyrelsen och berätta att det finns ett intresse av att förändra områdets fastighetsstruktur.  Länsstyrelsen bjuder då in alla markägare i området till framtidsmöten för att samtala om hur ni ser på områdets fastighetsstruktur idag och i framtiden. […]