Markägarmöte Limedsforsen 14 mars 2022

Den 14 mars 2022 hölls ett möte för markägare i byarna Östra Lillmon, Östra Ofors och Östra Tandö. Vid mötet diskuterades fastighetsstrukturen i området och områdets fortsatta utveckling.