Vilka är vi?

Fyra personer som ler mot kameran

Här får du en kort presentation av oss som arbetar med förarbeten inför omarrondering.

På bilden ser du från vänster Therese Holmquist, Martin Persson, Camilla Sahlander och Anita Lundmark.

Therese Holmquist arbetar som projektledare i förarbeten. ”Jag är utbildad lantmäteriingenjör och fastighetsmäklare. Tidigare har jag arbetat som fastighetsmäklare och med fastighetsfrågor hos ett skogsbolag. Som projektledare ansvarar jag för förarbeten inför eventuell omarrondering. Jag har kontakt med berörda markägare och ansvar för planering, genomförande, utveckling och uppföljning av förarbeten.”

Martin Persson arbetar som projektledare i förarbeten. ”Jag har en utbildning till jägmästare från mitten av 1990-talet som grund, där jag också har en fil. kand. i skogsbiologi. Tidigare har jag arbetat på Skogsstyrelsen, som inspektor och projektledare på Södra och som konsult, med inriktning på ekonomisk värdering av skogs- och lantbruksfastigheter. I förarbeten inför eventuell omarrondering är min roll som projektledare att ha kontakt med berörda markägare, anordna möten och ta upp frågor och funderingar som markägarna vill veta mer om. Tillsammans med markägarna planerar jag förarbetet och genomför detta på ungefär 12-18 månader. Jag jobbar också kontinuerligt med utveckling av processen och gör uppföljning av de förarbeten som genomförts.”

Camilla Sahlander arbetar som projektkoordinator i förarbeten. ”Jag är ekonom i grunden och har arbetat med ekonomi, administration och projektledning i mitt yrkesverksamma liv. Som projektkoordinator jobbar jag med administration och stöd i arbetet med planering, genomförande, utveckling och uppföljning kopplat till förarbeten inför eventuella omarronderingar”.

Anita Lundmark arbetar som projektkoordinator i förarbeten. ”Jag är utbildad skogsbiolog med forskarutbildning i skoglig marklära. Jag har också arbetat med skogscertifiering och utbildat blivande jägmästare. Som projektkoordinator har jag ett övergripande administrativt ansvar i förarbeten inför eventuell omarrondering. Jag är ett stöd för projektledaren i planering, genomförande, utveckling och uppföljning. Jag har även det övergripande ansvaret för kontakt med berörda departement och myndigheter.” 

Johanna Fintling (inte med på bilden) arbetar som projektledare i förarbeten. ”Jag är jägmästare och har ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt skoglig näringspolitik på LRF Skogsägarna. Det vill säga att på markägarnas uppdrag förbättra de övergripande förutsättningarna att äga och bruka sin skog. Med respekt för historien och komplexiteten ser jag förarbetet som en möjlighet för markägarna att undersöka hur de skulle kunna förbättra de faktiska och praktiska förutsättningarna att äga och bruka sin mark. Samtidigt som de bidrar till en positiv utveckling för den egna byn och för Dalarna. Tillsammans med markägarna planerar och genomför jag och övriga i projektgruppen förarbetet.”

Information om hur du når oss: Kontakta oss

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.