Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2020

Omslag vägledning för omarrondering

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län. Den vänder sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering. Vägledningen ska vid behov revideras årligen under perioden under perioden 2018–2023. Den här versionen är från februari 2021. Restriktioner förknippade med covid-pandemin har inneburit att arbetet tyvärr inte har kunnat genomföras som planerat under 2020. Trots det finns erfarenheter från arbetet som motiverar revidering av vägledningen.

Vägledning för omarrondering 2020.pdf