Vägledning för omarrondering i Dalarnas län – 2018

Omslag Vägledning 2018

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog under 2017 fram en vägledning för arbetet med kommande omarronderingar i Dalarnas län.

Den vägledningen sågs som ett levande dokument, som vid behov revideras årligen under perioden 2018–2023. Under 2018 har förarbete för kommande omarrondering inletts i två områden i länet. Erfarenheter från arbetet motiverar revidering av vägledningen. Vägledningen riktar sig till alla som är berörda av eller arbetar med omarrondering.

Vägledning för omarrondering i Dalarnas län 2018.pdf