Projektrapport till långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län, 2010:19 – Bilagor

Omslag projketplan-2010

Projektrapport till långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län – Bilagor

Projektrapport oktober 2010

Länsstyrelsen Dalarna har på regeringens uppdrag genomfört projektet ”Strategisk långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län” i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Jordbruksverket. Projektet genomfördes mellan maj 2009 och april 2010.

Projektet har bland annat resulterat i ett förslag på en strategisk långsiktig plan för en strukturrationalisering i Dalarnas län. Den här rapporten innehåller 11 bilagor till långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län.

Projektrapport till långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län-bilagor.pdf