Projektrapport till långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. 2010:19

Omslag projketplan-2010

Länsstyrelsen Dalarna har på regeringens uppdrag genomfört projektet ”Strategisk långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län” i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Jordbruksverket. Projektet genomfördes mellan maj 2009 och april 2010.

Projektet har bland annat resulterat i ett förslag på en strategisk långsiktig plan för en strukturrationalisering i Dalarnas län. Denna projektrapport är ett komplement till den strategiska långsiktiga planen och dokumenterar hur projektet genomförts samt vilka fakta och ställningstaganden som ligger till grund för planen.

Projektrapport till långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län.pdf

Bilagor till långsiktig plan.pdf